adj.

γραμματριστής elementorum praeceptor, magister Գրագէտ. հմուտ գրոց. ուսեալ. եւ Ուսուցիչ քերականի. վարժապետ քերականութեան. մակացու գրոց.

Այս ինձ ճառ՝ յաղագս գրականաց, համանգամայն եւ գրոց։ Յետ գրականին փանդեռնահարն մեզ ասելի է. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

Գրական գիտօղք. (Ասող. ՟Գ. 7։)

Եւ իբր Գրաւոր. գրչական. քերականական.

Գրական բանն է ձայն նշանական՝ ի բայից եւ ի փաղառութեանց ժողովեալ. (Ոսկիփոր.։)

Գրական արուեստս ձեւանայ ըստ նմանութեան մարդոյ կենդանւոյ. (Երզն. քեր.։)

Ենովս գիր գրեալ, մարգարէացեալ ... նոյն շնորհ գըրական՝ նախնեացըն տըւան. (Գանձ.։)

ԳՐԱԿԱՆ. մերթ՝ Փորագրական. գծագրական. քերածոյ. դրօշեալ. քանդակեալ. իբր յն. γραφικός

Գրական ծաղկովք պաճուճեալք. (Բրս. ընչեղ.։)

Կուռք, որոց գրական նկարչութիւն եւ ստեղծական՝ վնասակար արարիչք եղեն։ Գրական գործք եւ ստեղծականք յերկաքանչիւր արուեստի կազմեալք. (Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. իմաստն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աշխարհագրական

Գրականութիւն, ութեան

Երկնագրական

Ժամանակագրական

Լեռնագրական

Ծովագրական

Կանխագրական

Կենսագրական

Հաստատագրական

Հեռագրական

Հնագրական

Ճակատագրական

Մատենագրական

Յարմարագրական

Նամակագրական

Նկարագրական

Շարագրական

Շրջագրական

Որդեգրական

Ուղղագրական

Voir tout