adj.

qui a la forme d'un livre, comme un livre.

adj.

Որ ինչ ունի զձեւ գրոյ. եւ Գրով ձեւացեալ.

Որ առաքէր ընդ ծով պատանդս, եւ թուղթս գրաձեւս, ի վերայ ջուրց մկանաց. (Ոսկ. ես.։)