s.

exaction by sequestration;
collector;

adj.

who exacts by seizure.

adj. s.

Հարկապահանջութիւն գրաւաւ. կամ Հարկաւ պահանջօղ զգրաւ.

Ոչ սարսես ի բռնաւորացն բռնութենէ, եւ ո՛չ ի գրաւահարկէ իշխանացն. (Մանդ. ՟Է. կամ ՟Դ. ըստ ձ.)

Ի գրաւահար իշխանաց։ (Եփր. աղք.)

Ագաթ. յռջբ. ըստ հին տպ. գրահարկ. եւ ըստ ձձ. գրաւահարկ։