vn.

cf. Գրգամ.

չ.

ԳՐԳԻԼ. cf. ԳՐԳԱԼ.

ԳՐԳԻԼ կամ ԳՐԳԵԼ.

Հոգին իջանէ, եւ գրգի ի վերայ ջուրցն. տպ. գրգէ. (Մծբ. ՟Զ։)

Հոգին գրգէր եւ գթայր։ Ի գթութիւն գրգելոյ հոգւոյն սրբոյ։ Իբրեւ գրգելով ի վերայ շրջել՝ զհոգւոյն սրբոյ ասէ. (Եփր. ծն.։)