cf. Դեգ.

adj.

Հարկեցուցիչ. հրապուրիչ. (լծ. ընդ տաք, տաժան, դաժան. կամ թաճիզ )

Կինն ելոյծ զնա պատիր, ազու, եւ դագ բանիւք. (Փիլ. սամփս.։)

Որ յոյժ դժոխախեռ, ազու եւ դագ բանիւք վարէր. (Պիտ.։)

Զդժնէին առ բարիսն ասեմ, յոլովից ժամանակացն դագ եւ ազու բանիւքն պատրանս. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղանդագլուխ

Աղանդագործ

Անմարդագոյն

Աւանդագիտութիւն, ութեան

Բանդագուշանք, անաց

Բանդագուշիմ, եցայ

Գունդագունդ

Դագաղ

Դագաղք, ղաց

Եռանդագին

Զարդագեղ

Զարդագիր

Զարդագրութիւն, ութեան

Լերդագոյն

Խանդագորով լինիմ

Խորհրդագէտ

Ծննդագործ, աց

Ծննդագործեմ, եցի

Ծննդագործութիւն, ութեան

Կախարդագիտութիւն, ութեան

Voir tout