adj.

ὁκνηρότερος segnior Առաւել դանդաղ. պղերգագոյն. յուլագոյն.

Դանդաղագոյն գործէ (զմասունսն). (Փիլ. քհ.։)

Դանդաղագոյնք լինիցին առ ի զնոյն ժողովել (դաս ուսման)։ Ապա եւ մեք առ մնացորդսն ե՛ւս դանդաղագոյնս լինիցիմք. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 3։ Ոսկ. մ. ՟Ա. 2։)

Զի մի՛ դանդաղագոյնս գործեցից զականջս լսողաց. (Ճ. ՟Ա.։)