adj.

thoroughly bitter, or bitter indeed.

adj.

Իբր ի սկզբանէ անտի դառնացեալ. դառն ընդ սկզբանն. կամ միշտ դառն վարուք.

Թողութիւն գտանել ի դառնահաւ հոգւոյս. (Յիշատ.։)