cf. Դառնահամ;
— լինիմ, to taste gall or anything bitter.

adj.

Ունօղ զդառն ճաշակ. դառնահամ. դառն.

Դառնաճաշակ ծով. (Երզն. լս.։)

Դառնաճաշակ պտղոյն քաղցրացուցիչ. (Շար.։)

դառնաճաշակ լինել. Ճաշակել զլեղի.

Կուսածինն ադամ դառնաճաշակ ի քեզ (ի խաչիդ) լինելով. (Անյաղթ բարձր.։)