adv.

bitterly, harshly, sourly, painfully.

adv.

Դառնաբար. դառնութեամբ. դառն եւ դժնդակ օրինակաւ. եւ Ցաւագին.

Լալ դառնապէս. (Ես. ՟Ի՟Բ. 4։ ՟Լ՟Գ. 7։ Մտթ. ՟Ի՟Զ. 75։ Ղկ. ՟Ի՟Բ. 62։)

Գուժեսցին դառնապէս. (Եզեկ. ՟Ի՟Է. 30։)

Գոչել դառնապէս. (Փիլ. լին.։)

Դառնապէս տանջանս մատուցանել, կամ պատուհասել. (՟Բ. Մակ. ՟Է. 39։ ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 9։)

Դառնապէս թշնամանալ. (Ածաբ. մկրտ.։)