s.

admission, company.

s.

Դասակիցն լինել. համադասութիւն. եւ Դաս. խումբ. ժողով.

Յուսահատեալք են ի դասակցութեանց նոցա (հրեշտակաց). (Բրսղ. մրկ.։)

Ի կուսական դասակցութեանց փառաբանիս. (Շար.։)

Կցորդք դասակցութեանցն վեհից։ Միախումբ դասակցութեամբ։ Առ դասակցութեան հարանցն հրաշալիք։ Ընդդիմաբանիցն դասակցութիւնք։ Դասակցութեան դժնէից մարդոց համաբան. (Նար.։)

Խաչն է ճշմարիտ հաւատոց դասակցութիւն. (Եպիփ. խչ.) այսինքն միաբանօղ ի ճշմարիտ հաւատս, կամ ի մի զինուորութիւն հոգեւոր։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դասակցութիւն դասակցութիւնք
accusatif դասակցութիւն դասակցութիւնս
génitif դասակցութեան դասակցութեանց
locatif դասակցութեան դասակցութիւնս
datif դասակցութեան դասակցութեանց
ablatif դասակցութենէ դասակցութեանց
instrumental դասակցութեամբ դասակցութեամբք