adj.

judicial, done by legal authority.

adj. s.

Որ ինչ հայի ի դատաստան կամ յիրաւունս.

Եղելոցն պատճառ արարիչն գոլ աստուած, եւ աշխարհիս ապականութեամբ վասն դատաստանականին. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)