adj. adv.

emptyhanded, without a present, without offering.

adj.

Ունայնաձեռն. ձեռնունայն. ձեռքը պարապ, ընծայ չունեցօղ՝ տալու, կամ առած.

Ոչ երեւեսցիս առաջի իմ դատարկաձեռն. յն. դատարկ. (Ել. ՟Ի՟Գ. 15։)

Ոչ միայն դատարկաձեռն գայր, այլ եւ թշնամանեալ. յն. դատարկ ձեռօք. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 10։)