s.

judge;
arbiter;
counsellor, corrector;
bailiff;
police-officer;
censurer, critic.

s.

պ. պատվէր, տավէր. κριτής, δικαστής judex Որ ունի զպաշտօն դատելոյ յատենի. դատօղ զդատաստան. իրաւարար.

Աստուած դատաւոր արդար։ Որ հայրն է որբոց, եւ դատաւոր այրեաց։ Աստուած եղիցի դատաւոր ի միջի մերում։ Յարոյց նոցա տէր դատաւորս։ Մատնիցէ զքեզ ոսոխն դատաւորի, եւ դատաւորն դահճի.եւ այլն։

Դատաւորն անդատ որպէս դատապարտեալ ի դատաւորաց՝ ի գերեզմանի թաղի. (Ճ. ՟Ժ.։)

Լայնաբար՝ ἠγεμών յորմէ Հիգեմոն. Իշխան. առաջնորդ. զօրավար. լտ. dux, praeses

Տագնապեցան դատաւորք եդովմայ։ Առաջի դատաւորաց եւ թագաւորաց։ Ետուն ի ձեռս պոնտացւոյ պիղատոսի դատաւորի.եւ այլն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դատաւոր դատաւորք
accusatif դատաւոր դատաւորս
génitif դատաւորի դատաւորաց
locatif դատաւորի դատաւորս
datif դատաւորի դատաւորաց
ablatif դատաւորէ դատաւորաց
instrumental դատաւորաւ դատաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դատաւորաբար

Դատաւորական

Դատաւորանոց

Դատաւորարան

Դատաւորութիւն, ութեան

Voir tout