s.

pumpkin, gourd.

s.

κολοκύνθη cucurbita Բոյս դդմոյ. եւ այլ տունկ համասեռ. գապագ։ (Յոնան. ՟Դ. 6=10։ Նար. կ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դդմենի դդմենիք
accusatif դդմենի դդմենիս
génitif դդմենի դդմենեաց
locatif դդմենւոյ դդմենիս
datif դդմենւոյ դդմենեաց
ablatif դդմենւոյ դդմենեաց
instrumental դդմենեաւ դդմենեաւք