s.

vacillation, unsteadiness, uncertainty, irresolution.

s.

Դեդեւիլն. տատանումն. վարանք. անհանդարտութիւն.

Յորժամ ոչ է ըստ աստուծոյ եւ վասն աստուծոյ գործն, միշտ ի դեդեւումն է գործօղն. (Լմբ. առակ.։)

Նշանակ արբեցութեան՝ դեդեւումն մարմնոյ եւ բանի է. (Մխ. դտ.։)

Վասն ծփմանն, շարժմանն եւ դեդեւմանն. (Վրդն. դան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դեդեւումն դեդեւմունք
accusatif դեդեւումն դեդեւմունս
génitif դեդեւման դեդեւմանց
locatif դեդեւման դեդեւմունս
datif դեդեւման դեդեւմանց
ablatif դեդեւմանէ դեդեւմանց
instrumental դեդեւմամբ դեդեւմամբք