adv.

straight, directly.

adv.

Ուղղակի, անխոտոր. եւ Հարթ.

Դէպուղիղ գնացաք. (Գծ. ՟Ժ՟Զ. 11։)

Ողորկն՝ վասն դէպուղիղն մասնկանցն կալ. (Արիստ. որակ.։)

Օրէնսդրականն, որոյ անուն է դէպուղիղ սատակիչ. (Փիլ. ել. ՟Բ. 68։)

Ի միջօրէ կողմանէ դէպուղիղ առ երկին հայելով. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Դէպուղիղ իմանայցեմք զմիտս գրելոցս։ Դէպուղիղ մտանել ի սկիզբն ճառիցս. (Սարգ. յկ. ՟Դ. Սարգ. ՟բ. պետ. յռջբ։)