adj.

unruly, insolent.

adj.

δυσήνιος frenorum impatiens Դժուարասանձ. անսանձ.

Որպէս զձի ինչ անհաւան եւ դժոխերասան. (Բրս. հայեաց.։)

Իբրեւ զերիվար ոք դժուարահաւան եւ դժոխերասան. (Առ. որս. ՟Դ։)