adj.

that brings forth with difficulty.

adj.

(իբր ներգ). Որ դժուարաւ եւ բազում երկամբք ծնանի զզաւակ.

(Ռաքէլ) դժուարածին եղեւ ի ծննդեանն. (Ծն. ՟Լ՟Ե. 17։)

Եւ (իբր կր) Դժուարաւ ծնեալն.

Մանուկն ի նմին իսկ աւուր դժուարածին լինիցի. (Կանոն.։)