adj.

δυσκαταγώνιστος inexpugnabilis cf. Դժուարակռիւ.

Դժուարամարտ եւ անառիկ. (Նոննոս.։)

Ախտ կազմեցին իւրեանց չար՝ դժուարամարտ. (Փիլ. իմաստն.։)

Աղուէսք են փոքունք նենգաւորք, եւ դժուարամարտ՝ առ զօրութիւնդ հաւասարելով. (Նիւս. երգ.։)

Դժուարամարտ օգնական. այսինքն անյաղթելի. (Նիւս. կուս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դժուարամարտիկ

Voir tout