adj.

hard, raw, harsh.

adj.

Զոր դժուարին է ուտել՝ վասն թթուութեան, կամ պնդութեան, եւ այլն.

Սերկեւլի դժուարուտելի մարդկան. (Մխ. առակ.։)

Զքարինս դժուարուտելիս, զվնասակարսն. (Վրք. սեղբ.։)