ձ.

ԴԻՄԱԴԱՐՁԵՄ ԴԻՄԱԴԱՐՁԻՄ. Դիմադարձ լինել. ընդդէմ կալ.

Ոչ ի կապելն զքեզ դիմադարձեցեր. (Նար. ՟Հ՟Է։)

Ոչ դիմադարձեաց, եւ ոչ իրաւունս ինչ կամեցաւ ցուցանել. (Ոսկ. ես.։)

Որում դիմադարձեալք քահանայապետքն. (Արշ.։)

Ընդ արարչին դիմադարձեալք (կամ ձել) ձեռնարկէին. (ՃՃ.։)

Դիմադարձէին զօրքն անօրինաց. (Մեսր. երէց.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդդիմադարձիմ

Voir tout