cf. Ընդդիմադրել. ἁντιτίθημι oppono, -or

Դիմադրէին (նոցա), թէ չէ՛ եւ չէ՛ այդպէս. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 13։)

Որում եւ դիմադրէ ձիթենի զդիւրանցութիւն պտղոյ նորա. (Մխ. առակ.։)

Զիմաստութեան խորսն դիմադրէ. (Համամ առակ.։)

Հակառակ նմին դիմադրի. (Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդդիմադրեմ, եցի

Voir tout