չ.

Ընդդիմանալ. եւ Տոկալ. դէմ կայնիլ, ու դիմանալ.

Բայց ոչ դատեաց ըստ օրինին, ո՛չ դիմացաւ չար ոսոխին. (Յիսուս որդի.։)

Եօթն անգամ նեղեալ ի խորհրդոյն՝ կամէր գնալ եւ ննջել. եւ դիմացաւ, եւ ոչ գնաց. (Վրք. հց. ձ։)

Ոչ ոք կարէր դիմանալ նմա, կամ աստուծոյ, կամ պատկերին աստուծոյ։ Դիմացաւ, եւ փշրեցաւ. (Վրդն. դան. եւ Վրդն. ել.։)

Ոչ ոք դիմասցի չարեաց նոցա. (Ուռհ.։)

Դիմացողացն տալ հրաժեշտ. (Տօնակ.։)

ԴԻՄԱՑԵԱԼ. իբր Դիմաւոր, անձնաւոր.

Երրեակ դիմացեալ, անձամբ որոշեալ. (Գանձրն.։)

Գտեալ օգնութիւն ի կայսերէ՝ դիմացաւ պարսից. (Պտմ. վր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես դիմանամ
դու դիմանաս
նա դիմանայ
մեք դիմանամք
դուք դիմանայք
նոքա դիմանան
Imparfait
ես դիմանայի
դու դիմանայիր
նա դիմանայր
մեք դիմանայաք
դուք դիմանայիք
նոքա դիմանային
Aoriste
ես դիմացայ
դու դիմացար
նա դիմացաւ
մեք դիմացաք
դուք դիմացայք
նոքա դիմացան
Subjonctif
Présent
ես դիմանայցեմ
դու դիմանայցես
նա դիմանայցէ
մեք դիմանայցեմք
դուք դիմանայցէք
նոքա դիմանայցեն
Aoriste
ես դիմացայց
դու դիմասցիս
նա դիմասցի
մեք դիմասցուք
դուք դիմասջիք
նոքա դիմասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դիմանար
դուք մի՛ դիմանայք
Impératif
դու դիմացի՛ր
դուք դիմացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու դիմասջի՛ր
դուք դիմասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդդիմանամ, ացայ

Յանդիմանամերժ

Voir tout