s.

metaphor, allegory.

s.

Որպէս թէ Առնուլն զդէմս այլոյ. փոխաբերութիւն. հայեցուած բանի. խորհուրդ.

Իբրեւ յաստուած հաւատացին, իբրեւ զբժիշկ ճարտար առ հիւանդս կոչէին. յղեաց առ նոսա բան միջնորդի. յերկուց կողմանց դիմառութիւն ցուցանէ. (Մամբր.։)

Մառնամուտ, որ եւ այս միւռոն ... որ եւ սոյն կոչումն դիմառութեան չէ՛ օտարացեալ. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիմառութիւն դիմառութիւնք
accusatif դիմառութիւն դիմառութիւնս
génitif դիմառութեան դիմառութեանց
locatif դիմառութեան դիմառութիւնս
datif դիմառութեան դիմառութեանց
ablatif դիմառութենէ դիմառութեանց
instrumental դիմառութեամբ դիմառութեամբք