s.

Իբր Դիմեցմունք.

Դիմումն երագման ընթացից. (Նար. խչ.։)

Դիմումն ի կերակուրս. (Մխ. դտ.։)

Դիմումն բանից. (Լմբ. եկեղ.։)

Զդիմմունսն էր արգելեալ (ամբոխին)։ Անիրաւագոյնս առնէր զհակառակսն նորա դիմմունսն. (Սոկր. ՟Ա. 24։ ՟Բ. 13։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիմումն դիմմունք
accusatif դիմումն դիմմունս
génitif դիմման դիմմանց
locatif դիմման դիմմունս
datif դիմման դիմմանց
ablatif դիմմանէ դիմմանց
instrumental դիմմամբ դիմմամբք