ԴԻՈՆԻՍՈՍ ԴԻՈՆԻՍԻՈՍ. Διόνυσος Bacchus որ վրիպակաւ շփոթի ի գրչաց ընդ Դիոնեսիոս. Անուն դից գինւոյ եւ շուայտութեան. բաքոս։ (Կոչ. ՟Զ. ՟Ժ՟Բ։ Եւս. քր. եւ այլն։)

Զդիոնիսոս ասեն, թէ այգեաց շահապետ է. (Ոսկ. ես.։)