adj.

Որ ինչ դէպ է. պատշաճական. եւ Որ ինչ դէպ լինի. դիպուածական.

Եւ այսմ երեք պատճառ ասեմ՝ դիպողական. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Դիպողական. (զոր օրինակ) դէպ եղեւ քահանայի միոջ անցանել. եւս՝ դէպ եղեւ եղբարս եօթն. (Երզն. քեր.։)

Յուշ առնել զդիպողական իրսն ամբարշտացն. (Համամ առակ.։)