cf. Դիւական.

Դիւային կեանք, միտք. (Դիոն.։)

Դիւային բազմաստուածութեանն նուէրք. (Մեկն. ղեւտ.։)

Սարսուռ դիւային ջերման։ Մերժեա՛ զդիւային չարահնարութեանս շշուկ. (Նար. ՟Գ։ Նար. խ.։)