adj.

portable, that can easily be carried.

adj.

Դիւրաւ կրելի, տանելի, համբերելի. եւ Սակաւապէտ.

Փոքր ինչ թերեւս, եւ դիւրակրելի գոլ։ Սակաւ իմն մասն հոգոցն դիւրակրելի։ Դիւրակրելի եւ չափաւորապէս զտածմանցն խնդրել նիւթս. (Պիտ.։)