adj.

that causes easily to comprehend.

adj.

Որ դիւրաւ հասուցանէ, կամ հասկացուցանէ.

Առ նա թերեւս ունիցիմք զդիւրահասոյցն քաջալերիչ լերանելին ղուկաս. (Ագաթ.։)

Եւ որպէս Դիւրահաս՝ ըստ ՟ա նշ.

Հեշտընկալք եւ դիւրահասոյցք ախմարագունիցն լինիցին. (Կորիւն.։)