adj.

intelligible.

adj. adv.

Դիւրին բացատրութեամբ. դիւրիմաց.

Ճառս յաճախագոյնս դիւրապատումս. (Կորիւն.։)

Մարգարէքն զնոյն (գիրս մովսեսի) դիւրապատում արարին. (Ցանկ մանդակ.։)

Զամենայն գիրս՝ զոր եւ խօսեցաւ, պարզ եւ դիւրապատումս շարագրեաց. (Ճ. ՟Բ.։)