adj.

Դիւրաւ պարտելի. դիւրայաղթ.

Ամենայն ընդդիմահարաց նպատակ դիւրապարտելի. (Լմբ. սղ.։)

Ելլադացւոց զօրքն եւ ռոդացւոց ոչ դիւրապարտելի զօրութիւնք. (Ոսկիփոր.։)

Տիրեաց մեզ մեղացն ոչ դիւրապարտելի բռնութիւն. (Մեկն. ղեւտ.։)