adv.

heroically

adv.

ἠρωϊκῶς heroice, fortiter, generose Իբրեւ դիւցազն. արիաբար. առաքինաբար.

Զողբերգութիւնն դիւցազնաբար վերծանեսցուք. (Թր. քեր.։)

Ոչ էր բնաւորեալ խաշնարած երբէք լինել, դիւցազնաբար տածեաց. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

adj.

ա.

Դիւցազնաբար զօրութեամբ. (իբր դիւցազնական. Պիտ.։)