ԴՂՈՐԴԵՑՈՒՑԱՆԵՄ ԴՂՐԴԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. cf. ԴՂՐԴԵՄ.

Օտար սքանչելութեամբ դղորդեցուցեր։ Դղորդեցուցանէ զբոլոր երուսաղէմի պասեքատօնականսն. (ՃՃ.։)

Զամենայն բանակ նորա դղրդեցոյց. (Դտ. ՟Ը. 12։)

Ի շարժմանցն ոմանք դղրդեցուցանեն ըստ միոյ մերժման. (Արիստ. աշխ.) այսինքն խախտեն կամ տապալեն միով բախմամբ։

Ցասումն ... բնաւորեալ յանբանագոյն կենցաղումն բազում ինչ դղրդեցուցանէ. (Պղատ. օրին. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես դղրդեցուցանեմ
դու դղրդեցուցանես
նա դղրդեցուցանէ
մեք դղրդեցուցանեմք
դուք դղրդեցուցանէք
նոքա դղրդեցուցանեն
Imparfait
ես դղրդեցուցանեի
դու դղրդեցուցանեիր
նա դղրդեցուցանէր
մեք դղրդեցուցանեաք
դուք դղրդեցուցանեիք
նոքա դղրդեցուցանեին
Aoriste
ես դղրդեցուցի
դու դղրդեցուցեր
նա դղրդեցոյց
մեք դղրդեցուցաք
դուք դղրդեցուցէք
նոքա դղրդեցուցին
Subjonctif
Présent
ես դղրդեցուցանիցեմ
դու դղրդեցուցանիցես
նա դղրդեցուցանիցէ
մեք դղրդեցուցանիցեմք
դուք դղրդեցուցանիցէք
նոքա դղրդեցուցանիցեն
Aoriste
ես դղրդեցուցից
դու դղրդեցուսցես
նա դղրդեցուսցէ
մեք դղրդեցուսցուք
դուք դղրդեցուսցջիք
նոքա դղրդեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ դղրդեցուցաներ
դուք մի՛ դղրդեցուցանէք
Impératif
դու դղրդեցո՛
դուք դղրդեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու դղրդեցուցանիջիր
դուք դղրդեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու դղրդեցուսջի՛ր
դուք դղրդեցուսջի՛ք