s.

tail of a sheep.

s.

κέκρος cauda. պ. տիւմ, տիւմլէ. Տուտն ոչխարհի լայն եւ գէր. ոչխրին պոչը.

Առցես ի խոյէ անտի զճարպն եւ զդմակն. (Ել. ՟Ի՟Թ. 22։)

Շարժէին դմակք նոցա. (Մխ. առակ. ՟Ձ՟Բ։)

Դմակ, եւ դմակեղ. այսինքն դմակի իւղ. (Վստկ. ՟Յ՟Ժ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գառնադմակ

Voir tout