adj.

which fiughtens;
tremendous, frightful, terrible, horrible.

adj.

Որ դողացուցանէ. ահագին.

Դողացուցիչ պատառմունք ամպոց. (Վրդն. ել.։)

Զսաստիկ անձրեւաց, եւ զդողացուցիչ յորդութեանց յայտ առնէ. (Վեցօր. ՟Զ։)

Եհար առ ժամայն զգետնի դողացուցիչ զօրութեամբ աստուածութեանն. (Տօնակ.։)