չ.

ԴՐԱԽՏԱՆԱԼ. Լինել իբրեւ զդրախտ. եւ Լինել ծառացեալ, անտառացեալ.

Որով հրով դրախտացեալ (հոգիք մարդկան, եւ) մարմնական փափկութիւնք հրդեհին. (Արշ. ՟Ժ՟Ը։ եւ Լծ. կոչ.։)

Բազմապտուղ ծառոցն աստուծոյ տնկելոցն եւ դրախտացելոց. (Հ. կիլիկ.։)