adj.

αἱθέριος aetherius Արփային. երկնային. օդային.

Եթերական հուր. (Շ. թղթ.։)

Եթերական օդոց. (Աթան.։ եւ Բենիկ.։)

Կէտ երկնամիջակ, կէտ ժամադիտակ, կէտ եթերական, կէտ սուզական. (Տօմար.։)