adj.

happy;
that is declared happy.

Երանեալ, եւ Երանութեամբ աւետաւորեալ.

Երանաւետեալք, եւ փառօք փառաւորեալք. (Յճխ. ՟Բ։)

Երանաւետեալք ի հոգեղէն զուարթնոց. (Շար.։)