adj.

Ունօղ զզարդ եւ զգեղեցկութիւն երկնային.

Ո՛վ առագաստ երկնազարդ. (Անան. եկեղ։)

Մերկացեալք ի բարեպաշտութենէ երկնազարդ պտղոցն. (Նար. յովէդ.։)