adj.

Երկնակերպ. երկնանման. երկնագոյն. երկնքի պէս.

Երկնատեսակ բարձրութեան բեմին. (Նար. խչ.։)

Զերկնատեսակ զհարսնականն զգեցաւ զգեստ. (Կլիմաք.։)

Երկնատեսակ է շափիւղային նշոյլք. (Նիւս. երգ.։)