s.

Բառ յն. էւրօգլի՛տօն. εὑροκλύδων euroaquilo իբր εὑρακύλων (բարդեալ ի յն. եւ լտ) որպէս յեւրոսէ՝ այսինքն յարեւելեան հողմոյ յուզեալ. Ազգ արեւելեան հողմոյ ձմերայնոյ՝ պտուտակեալ խառն ի հիւսիսայնոյ.

Անկաւ զնովաւ հողմ ուռուցիկ, որ կոչի եւրակիկլոն. (Գծ. ՟Ի՟Է. 14։)

Ուստի (Հին բռ.)

Իրակիկլոն. շրջագիւտ պարագայութիւն». որպէս թէ յն. իցէ էւրօգի՛գլօն։