va.

to disfigure, to make ugly or dirty, to soil.

ն.

σαπρίζω, βδελύσσομαι, -ττομαι foetere facio, abominabilem reddo Զազրալի կամ գարշելի եւ զզուելի առնել. աղտեղել. ապականել. գարշեցուցանել.

Ճանճք մեռեալք զազրացուցանեն զիւղս անուշունս. (Ժող. ՟Ժ. 1։)

Զազրացոյց զիս պատմուճան իմ. (Յոբ. ՟Թ. 31։)

Ընդէ՞ր զլուացեալ զձորձ վերարկուին գարշելի գործովք զազրացուցեր։ Տաղտկատեսակ գարշութիւն գորտոցն՝ մեղաց օրինակքն զիս զազրացուսցեն. (Նար. ՟Խ՟Զ. ՟Կ՟Ը։)

Զբազումս սակաւացոյց ի չափ անդր, եւ զաւելին զազրացոյց յեռալ յորդանն. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զազրացուցանեմ
դու զազրացուցանես
նա զազրացուցանէ
մեք զազրացուցանեմք
դուք զազրացուցանէք
նոքա զազրացուցանեն
Imparfait
ես զազրացուցանեի
դու զազրացուցանեիր
նա զազրացուցանէր
մեք զազրացուցանեաք
դուք զազրացուցանեիք
նոքա զազրացուցանեին
Aoriste
ես զազրացուցի
դու զազրացուցեր
նա զազրացոյց
մեք զազրացուցաք
դուք զազրացուցէք
նոքա զազրացուցին
Subjonctif
Présent
ես զազրացուցանիցեմ
դու զազրացուցանիցես
նա զազրացուցանիցէ
մեք զազրացուցանիցեմք
դուք զազրացուցանիցէք
նոքա զազրացուցանիցեն
Aoriste
ես զազրացուցից
դու զազրացուսցես
նա զազրացուսցէ
մեք զազրացուսցուք
դուք զազրացուսցջիք
նոքա զազրացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զազրացուցաներ
դուք մի՛ զազրացուցանէք
Impératif
դու զազրացո՛
դուք զազրացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զազրացուցանիջիր
դուք զազրացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զազրացուսջի՛ր
դուք զազրացուսջի՛ք