ն.

Տալ զայրագնիլ. շարժել ի մոլեգնութիւն. կատղեցընել.

Դիւացն ի վերայ հասեալ՝ զայրագնացուցանէին, անդէն իւրեանց ատամամբքն ուտել զմարմինս իւրեանց. (Ագաթ.։ Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զայրագնացուցանեմ
դու զայրագնացուցանես
նա զայրագնացուցանէ
մեք զայրագնացուցանեմք
դուք զայրագնացուցանէք
նոքա զայրագնացուցանեն
Imparfait
ես զայրագնացուցանեի
դու զայրագնացուցանեիր
նա զայրագնացուցանէր
մեք զայրագնացուցանեաք
դուք զայրագնացուցանեիք
նոքա զայրագնացուցանեին
Aoriste
ես զայրագնացուցի
դու զայրագնացուցեր
նա զայրագնացոյց
մեք զայրագնացուցաք
դուք զայրագնացուցէք
նոքա զայրագնացուցին
Subjonctif
Présent
ես զայրագնացուցանիցեմ
դու զայրագնացուցանիցես
նա զայրագնացուցանիցէ
մեք զայրագնացուցանիցեմք
դուք զայրագնացուցանիցէք
նոքա զայրագնացուցանիցեն
Aoriste
ես զայրագնացուցից
դու զայրագնացուսցես
նա զայրագնացուսցէ
մեք զայրագնացուսցուք
դուք զայրագնացուսցջիք
նոքա զայրագնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զայրագնացուցաներ
դուք մի՛ զայրագնացուցանէք
Impératif
դու զայրագնացո՛
դուք զայրագնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զայրագնացուցանիջիր
դուք զայրագնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զայրագնացուսջի՛ր
դուք զայրագնացուսջի՛ք