adj.

Զարդարանօք գրեալ. ընտիր շարագրութեամբ. յն. հելլենագոյն.

Յարմարեալ է թուղթս այս (առ եբրայեցիս) յօդապատ զարդարագիր բանիւք իւրովք ըստ յոյն լեզուի. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 25։)