ԶԳՈՒՇԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼ. ԶԳՈՒՇԱԿՑՈՒԹԻՒՆ. συνήδεσθαι pari gaudio affici, gratulatio Ոճ անսովոր, որպէս Մասնակից լինել զգուշաւոր ապահովութեան այլոց, իբր ուրախակցութիւն ընդ յաջողուած ելից իրաց.

Նախանձեալ ընդ նա ի բարիս ... պա՛րտ էր քեզ գէթ զգուշակից լինել. զի եթէ վաստակոցն հաղորդ ոչ կարես լինել, ի զգուշակցութենէն բաւականապէս կարես ինչ շահել. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 8։)