s.

ἰερουργία sacrificium Զոհագործութիւն զենմամբ. պատարագ. քահանայագործութիւն.

Իսկ սա իբրու ինքն քահանայ սկսանէր զենագործութիւն ի վերայ որդւոյն. (Փիլ. իմաստն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զենագործութիւն զենագործութիւնք
accusatif զենագործութիւն զենագործութիւնս
génitif զենագործութեան զենագործութեանց
locatif զենագործութեան զենագործութիւնս
datif զենագործութեան զենագործութեանց
ablatif զենագործութենէ զենագործութեանց
instrumental զենագործութեամբ զենագործութեամբք