s.

deliverance, liberation, freedom;
stripping off, spoiling, divesting;
— ելից, decease, death.

s.

Որպէս ազատութիւն. խալըսում.

Ոչ վաղվաղէ զտագնապին զերծումն. (Խոսր.։)

Պարգեւեա՛ զերծումն բազմամասնեայ մահուս։ մարտիրոսաց, որք յելից զերծմանն ընդ մեր խնդրեցին. (Նար. ՟Ծ՟Է. ՟Ձ՟Ե։)

Իբրու Կորզումն, կապտումն.

Ընդ զերծման գլխաշուք կտաւոյն՝ զանապականութեան վերարկուն (ետուր). (Նար. ՟Լ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զերծումն զերծմունք
accusatif զերծումն զերծմունս
génitif զերծման զերծմանց
locatif զերծման զերծմունս
datif զերծման զերծմանց
ablatif զերծմանէ զերծմանց
instrumental զերծմամբ զերծմամբք