s.

immolation, sacrifice.

s.

θυσία sacrificium Մատուցանելն զզոհ. քահանայագործութիւն. պատարագ.

Այսուիկ ուրախարար զոհագործութեամբ ապրեցուսցես զիս յորոգայթէ յայսմանէ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Աշխատէին ի շաբաթսն, ի թլփատութիւնն, ի զոհագործութիւնն. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Գ։)

Պէսպէս զոհագործութեամբքն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զոհագործութիւն զոհագործութիւնք
accusatif զոհագործութիւն զոհագործութիւնս
génitif զոհագործութեան զոհագործութեանց
locatif զոհագործութեան զոհագործութիւնս
datif զոհագործութեան զոհագործութեանց
ablatif զոհագործութենէ զոհագործութեանց
instrumental զոհագործութեամբ զոհագործութեամբք