adj.

Զուարթագին. ուրախական.

Երեսօքդ զուարթականի. այսինքն զուարթ երեսօք, դիմօք զուարթութեամբ. (Նար. ՟Զ՟Ա։)

Սիրէ զգին հաւատոյ, այսինքն զզուարթական զշնորհսն Աստուծոյ. (Համամ առակ.։)